Integritetspolicy

Din integritet hos DB Dental 

Funderar du på säkerhet och integritet kring datainsamling? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Här förklarar vi hur vår webbplats dbdental.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

DB Dental AB Org.nr 559200-7503 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy. 

Vem delar DB Dental den registrerades uppgifter med? 

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, och annan tillsynsmyndighet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. 

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner (t.ex. tandtekniska laboratorier). Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna Integritetspolicy. 

När andra organisationer behandlar dina personuppgifter ingår vi alltid skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med dem. 

Hur behandlar DB Dental den registrerades personuppgifter? 

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Dina journaluppgifter sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och därför kan du få ett SMS ifrån oss med en kundnöjdhetsundersökning efter din behandling. För att ge dig ett fullgott omhändertagande så använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ett SMS med en påminnelse om din bokning hos oss. 

DB Dentals marknadsföring 

Som patient hos oss kan vi använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vår rättsliga grund för behandlingen är berättigat intresse i enlighet med skäl 47 sista meningen i Dataskyddsförordningen: Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse. 

DB Dental kan komma att lämna information samt erbjuda dig olika kommersiella erbjudanden rörande DB Dentals tjänster. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom en länk i meddelandet från oss. 

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör (Google Analytics). Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system. 

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag. 

Hur hanterar DB Dental cookies och liknande tekniker? 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. 

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Vi använder även cookies för Retargeting: Det gör att våra annonser kan dyka upp på andra webbplatser som användaren surfar på. Retargeting kan användas på Adwords/Google, Facebook, Instagram och i displaynätverk som t.ex. Aftonbladet och andra sajter. 

Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål. 

Sessionscookies. sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. PHPSESSID – Håller i minne att användarens session är aktiv (möjliggör andra cookie-funktioner) 

Statistikcookies. Sparas ungefär en dag, för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har. 

__utmb (google analytics)
__utmt (google analytics)
__utmc (google analytics)
__utma (google analytics)
__utmz (google analytics) 

Facebook-pixeln– mer info om tjänsten
(sparas på det globala företaget Facebooks servrar) 

Permanenta cookies. Sparar information under längre tid som gör sajten mer användarvänlig. cookie_notice_accepted, cookielawinfo-checkbox-non-necessary (håller reda på att sajtens villkor godkänts) 

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org 

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout]. 

Var behandlar vi dina uppgifter? 

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. I dessa fall tillämpar våra personuppgiftsbiträden EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. 

Vilka rättigheter har jag? 

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära. 

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. 

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter. 

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. 

Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/. 

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på dbdental.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke. 

Hur kontaktar du oss? 

DB Dental har ett Dataskyddsombud och om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på info@dbdental.se 

Integritetspolicyn uppdateras kontinuerligt